Czasem przychodzi ta chwila... [...] – JaIMojaWyobraźnia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest JaIMojaWyobraźnia — zgromadziliśmy 10 opinii.

Cza­sem przychodzi ta chwi­la... I się oka­zuje że praw­dzi­wy przy­jaciel tak na prawdę jest skączo­nym idiotom... Tak jak ja...

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 sierpnia 2015, 00:26

Aha... Żar­tobli­wie??? Czy­li się nie na­daje??? Nie wiem... Nie mam głowyc­do myśle­nia o tej godzi­nie... Ale ... Miłości widzieć ty­le opi­nii pod tym "cy­tatem" mi­mo to że nie wszys­tkie są pozytywne... 

... żar­tobli­wie mówiąc, na­dajesz się na "praw­dzi­wego przyjaciela"...

;-) 

Wow... Ale mnie tu opin­ni nasłaliście... Raczej się nie znamy... 

z głowy :) 

oba­wiam się, że znam auto­ra tekstu:) 

So­ry ale jak już na­pisałem jes­tem idiotom... A no i dzieku­je oczywiście... 

dziś ob­chodzę wieczór bez or­togra­fii, widzę, że Ty też :)
a myśl? Bar­dzo mi się podoba:) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]