Czasami najprzyjemniejszym erotykiem jest [...] – Cropka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cropka — zgromadziliśmy 5 opinii.

Cza­sami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest nóż wy­ciąga­ny z pleców.

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 czerwca 2019, 17:59

z mo­jej stro­ny to wygląda tak, może coś ci po­może może nie

kiedy są dwie ko­biety do jed­ne­go fa­ceta, jed­nocześnie, że tak to nieład­nie ujmę
to jeśli sy­tuac­ja nie jest jas­na od początku z [...] — czytaj całość

różne myśli
niegotowe 

Cieka­we z czym ci się sko­jarzyło, czy cieka­wa myśl?
Fil­mu nie oglądałam. 

póki jeszcze żyw. :)
tak mi się sko­jarzyło z fil­mem pt. "Moebius", reż. Kim Ki-duk.
cieka­we hmm. 

a może to nie nóż tyl­ko zazdrość

i pew­nie w ogóle nie o mnie chodziło... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 10:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:33marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 10:18ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 10:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:11ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 09:53marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]