Chcesz być szczęśliwy ? [...] – clara

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest clara — zgromadziliśmy 4 opinie.

Chcesz być szczęśli­wy ? Bądż . 

myśl
zebrała 15 fiszek • 7 listopada 2010, 00:39

Po­doba mi się przy­naj­mniej op­ty­mis­tycznie i z prze­kazem, że można wszystko.;) 

jeśli cze­go nie spróbu­jesz bedziesz żałować 

nie łat­we, ale bar­dzo war­to próbo­wac :) 

bądź*
to nie ta­kie łatwe 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

wczoraj, 21:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie ma nic.