by otworzyć oczy musisz [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 4 opinie.

by ot­worzyć oczy mu­sisz opuścić po­wieki, w prze­ciw­nym ra­zie jes­teś ślep­cem

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 maja 2019, 21:16

niech będzie 

ładnie 

tak bar­dzo przyz­wycza­jono nas pat­rzeć, że za­pom­nieliśmy, iż ser­ce bi­je, a nie wygląda 

Te opuszczo­ne po­wieki mnie trochę niepo­koją tutaj.
Bo to łat­wo po­mylić z ja­kiego po­wodu się je opuszcza.
Można opuścić z po­wodu wi­ny, al­bo z po­wodu uznania.
Wi­na to atak na siebie, a atak nie po­maga widzieć, raczej jeszcze bar­dziej oślepia. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cropka

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 09:03Cropka sko­men­to­wał tek­st Lepiej być pod wpływem [...]

dzisiaj, 08:18Papużka sko­men­to­wał tek­st codzienność

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]