Bóg według Biblii to [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 1 opinia.

Bóg według Bib­lii to naj­gor­szy ty­ran ja­kiego można so­bie wyob­ra­zić. Nie dość, że jest kap­ryśny i zaz­dros­ny to wygląda na to, że stworzył świat tyl­ko po to ażeby go zniszczyć, mało te­go, roz­ka­zuje ludziom by się za­bija­li i ska­zuje na potępienie nie tyl­ko tych, którzy mu się sprze­ciwiają, ale też tych którzy są wo­bec niego lo­jal­ni ... Sam Sza­tan na­tomiast w tej księdze nig­dy nie uczy­nił nicze­go złego. Ko­go za­tem wy­bie­rze człowiek przy zdro­wych zmysłach?

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 czerwca 2016, 17:22

Smut­ne jest to, co piszesz... Życzę poz­na­nia praw­dzi­wego Bo­ga, te­go który Cię kocha na zabój. Pozdrawiam 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 11:10PetroBlues sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

dzisiaj, 10:54Niusza do­dał no­wy tek­st Jeżeli życie jest sztuką [...]

dzisiaj, 10:49Niusza do­dał no­wy tek­st Nie każdy ho­mosek­sualis­ta to [...]

dzisiaj, 10:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 10:20ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 10:17ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 10:15ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:03Niusza sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 09:25Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jesienna mi­niatur­ka pod no­gami

dzisiaj, 09:23Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***