Bóg według Biblii to [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 1 opinia.

Bóg według Bib­lii to naj­gor­szy ty­ran ja­kiego można so­bie wyob­ra­zić. Nie dość, że jest kap­ryśny i zaz­dros­ny to wygląda na to, że stworzył świat tyl­ko po to ażeby go zniszczyć, mało te­go, roz­ka­zuje ludziom by się za­bija­li i ska­zuje na potępienie nie tyl­ko tych, którzy mu się sprze­ciwiają, ale też tych którzy są wo­bec niego lo­jal­ni ... Sam Sza­tan na­tomiast w tej księdze nig­dy nie uczy­nił nicze­go złego. Ko­go za­tem wy­bie­rze człowiek przy zdro­wych zmysłach?

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 czerwca 2016, 17:22

Smut­ne jest to, co piszesz... Życzę poz­na­nia praw­dzi­wego Bo­ga, te­go który Cię kocha na zabój. Pozdrawiam 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 16:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

dzisiaj, 16:07.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 16:06.Rodia sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 15:40.Rodia sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:21tallea do­dał no­wy tek­st Mówienie, to for­ma bun­tu. [...] 

dzisiaj, 15:19tallea sko­men­to­wał tek­st Czasem wyj­dzie człowieko­wi afo­ryzm, [...]

dzisiaj, 15:12tallea sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]

dzisiaj, 15:11tallea do­dał no­wy tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 14:20Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 14:11Spruta sko­men­to­wał tek­st pusta za­toka sa­mot­ne mat­ki [...]