Aniołem być chciałam, ale [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 44 opinie.

"Aniołem być chciałam,
ale ku...wą zos­tałam.
Le­piej się sprze­dawało. " 

myśl • 6 lutego 2019, 16:58

A kto na­mol­nie do gar­de­roby wrkacza mu­si dos­tać w twarz. 

Proszę nie wstrzy­nać burd 

Przep­rasza­my ale już zamknięte. 

Spo­ru nie było ale wa­ga słowa.
Nic już nie waży wa­ga zepsuta. 

czy to koniec
te­go sporu 

Ale dla ciebie.
Bez odbioru 

Miłego wie­czo­ru. :) 

Nie zas­ta­nawiam się tyl­ko poddaję. 

Może chcesz uwie­rzyć, ale to proces.
W każdym ra­zie to miłe. :) 

Może uwie­rzyłam w two­je słowa i nie chcę ci spra­wiać przykrości. 

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]