- A jakie Ty [...] – Cailleach

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cailleach — zgromadziliśmy 0 opinii.

- A ja­kie Ty masz marze­nia ?- za­pyta pat­rzac mi w oczy.
- Hmm...dob­re py­tanie.-od­po­wie­dzialam zamyslona.
-To dziw­ne, ludzie po­win­ni zna­lezc od­po­wiedz na to py­tanie w prze­ciagu mi­nuty.To znaczy,ze ma­lo mys­lisz o sobie.
-Zaw­sze chciałam tan­czyc,ale przez ten wy­jazd..rzu­ciłam to.Chciałabym skończyć stu­dia praw­nicze,zos­tac pro­kura­torem..,żeby mo­ja rodzi­na by­la szczes­li­wa,sa­ma nie wiem, Mo­nika.Nie mam juz chy­ba marzen..mo­ze kiedys i tak,ale te­raz to raczej cele.
-Wo­le marze­nia niż cele.
-A ja ich chy­ba nie mam..

***
Nie poz­wolcie na to,abys­cie przes­ta­li marzyc,po­niewaz pus­tka ja­ka was do­pad­nie jest gor­sza niz wszytko.


*Auten­tyczna roz­mo­wa z przy­jaciółką.

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 czerwca 2011, 20:24
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 17:31oszi3 do­dał no­wy tek­st Świat jest ma­terial­ny, ale [...]

dzisiaj, 16:41oszi3 do­dał no­wy tek­st Bardziej niż te­go, że [...]

dzisiaj, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st padnięty z wrażenia

dzisiaj, 15:22.Rodia sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

dzisiaj, 15:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:54E.H. sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:23truman do­dał no­wy tek­st pociecha

dzisiaj, 11:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.  

dzisiaj, 11:47fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzydzies­te piąte