- A jakie Ty [...] – Cailleach

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cailleach — zgromadziliśmy 0 opinii.

- A ja­kie Ty masz marze­nia ?- za­pyta pat­rzac mi w oczy.
- Hmm...dob­re py­tanie.-od­po­wie­dzialam zamyslona.
-To dziw­ne, ludzie po­win­ni zna­lezc od­po­wiedz na to py­tanie w prze­ciagu mi­nuty.To znaczy,ze ma­lo mys­lisz o sobie.
-Zaw­sze chciałam tan­czyc,ale przez ten wy­jazd..rzu­ciłam to.Chciałabym skończyć stu­dia praw­nicze,zos­tac pro­kura­torem..,żeby mo­ja rodzi­na by­la szczes­li­wa,sa­ma nie wiem, Mo­nika.Nie mam juz chy­ba marzen..mo­ze kiedys i tak,ale te­raz to raczej cele.
-Wo­le marze­nia niż cele.
-A ja ich chy­ba nie mam..

***
Nie poz­wolcie na to,abys­cie przes­ta­li marzyc,po­niewaz pus­tka ja­ka was do­pad­nie jest gor­sza niz wszytko.


*Auten­tyczna roz­mo­wa z przy­jaciółką.

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 czerwca 2011, 20:24
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 07:07fyrfle do­dał no­wy tek­st Trzy fraszki na pro­fes­je

dzisiaj, 06:54fyrfle do­dał no­wy tek­st Przystawka przed dniem Or­lik w [...]

dzisiaj, 00:45MyArczi sko­men­to­wał tek­st ...  

dzisiaj, 00:44MyArczi wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 00:37Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 00:35Thé vert sko­men­to­wał tek­st ...słon­ce, księżyc a może [...]

dzisiaj, 00:34Thé vert sko­men­to­wał tek­st Jak gdy­by nig­dy nic

dzisiaj, 00:12oszi3 sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]