moja teściowa zamierza założyć [...] – marcin kasper

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest marcin kasper — zgromadziliśmy 5 opinii.

ostrzeżenie dla portalu

mo­ja teściowa za­mie­rza założyć kon­to na Cy­tatach.in­fo. Praw­do­podob­nie będzie chciała posłużyć się nic­kiem Puszys­ta Gęś. Pa­na Ad­mi­na proszę o czuj­ność. To się w goog­lach nie mieści, ale ta ko­bieta jest w sta­nie do­dać 50 tek­stów w ciągu do­by. Po­nad­to wszys­tkim, prócz mnie, będzie da­wała ser­duszka i diab­li wiedzą co jeszcze. Ad­mi­nis­trację por­ta­lu proszę o uniemożli­wienie jej założenia kon­ta. Teściowa jest wyjątko­wo tro­jańską ko­byłą na którą an­ty­wiru­sa jeszcze nie wy­nale­ziono.

list
zebrał 4 fiszki • 17 czerwca 2019, 11:44

Były już roz­maite dok­tor­stwa , więc i to prze­minie. Prob­lem w tym, że na­wet jeśli nie będą za­wiera­ne małżeństwa, to i tak nie znik­nie prob­lem teściowych. 

Uśmiałam się:-)) 

hahahah 

Pięć, góra pięć i zygza­kowa­tych tekstów. 

Pro­ponuję zmienić tes­ciową lub poz­być się jej za wcza­su. Dam na­miary na gos­cia, który ro­bi to za drobną opłatą i dyskretnie.
336 224 881 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 10:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:33marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 10:18ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 10:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:11ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 09:53marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]