Wierz mi siostro bracie, [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 2 opinie.

Wierz mi sios­tro bra­cie, te­raz w Miel­nie
Nie tyl­ko mąż żonie czy­ni pa­tel­nie
Za­tem też na An­ty­podach
Nie tyl­ko Zo­ja Miszy lo­da
Kon­ce­leb­rują pa­tel­nie lo­da, więc nie ma powódki po­woda.

limeryk
zebrał 2 fiszki • 12 lipca 2019, 17:24

Ich sub­telność mnie ujęła...
Mir­ka języ­kowe dzieła. :D
Dob­ra­noc. :)) 

faj­nie, że jest tu ktoś, kto li­mery­ki pisze

byłbym kon­tent, gdy­by użyt­kowni­cy je czy­tali i..doceniali..

Mir­ku, zos­tań z piórem :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 20:05ODIUM sko­men­to­wał tek­st W Bra­koczy­nowie mie­szka wielosłowie.  

dzisiaj, 20:05Adnachiel sko­men­to­wał tek­st pi...olę nie piję ucze­ni ame­rykańscy od­kry­li że [...]

dzisiaj, 20:04gildia sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni mają co­raz większe [...]

dzisiaj, 19:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:56tallea sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 19:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:55gildia do­dał no­wy tek­st joker

dzisiaj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]