zawsze wypijała do połowy po całym [...] – Cropka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cropka — zgromadziliśmy 15 opinii.

duch ciemn Ego Portera

zaw­sze wypijała
do połowy

po całym się
do - od
słaniała

po dwóch wychodziła
bo tak chciała

*ga­tunek: fraszka fi­lozooficzna

fraszka
zebrała 3 fiszki • 15 maja 2019, 09:02

no właśnie nie ma

dzięki 

do­dam tyl­ko ..lu­bię fraszki w twoim wykonaniu 

to nie ma żad­ne­go znaczenia 

A ja­kie to ma znacze­nie? Kto w ogóle mówił o odległości?

A może to tyl­ko biegu­ny raz na jed­nym, raz na dru­gim, a cza­sem na tym samym... 

Oho, czy­li nie jes­teśmy so­bie ta­cy odlegli 

nies­pecjal­nie lu­bię te-ma­ty :)

piszę co mi się na­suwa i kiedy mi się przypomni 

czy­li wyczer­pałem temat? 

:) 

oj chodziło mi o zas­trzyk energii

a co do pi­cia, to os­tatnio pi­jam spo­ro mi­neral­nej, bo la­to blisko
i wam po­wiadam, na­wad­niaj­cie się 

Hm... mam jed­nak wątpliwości...

co to znaczy wyjść z siebie?
Ile tej mi­neral­nej wypiłeś? 

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]