Spytała raz córka swego [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 2 opinie.

+ Jezus Chytrus +

Spy­tała raz córka swe­go tatusia,
bo wielką cieka­wość w tej spra­wie żywiła ...
Od­po­wiedź ją wca­le nie zdziwiła,
bo bar­dzo sen­sowna i skład­na była ...

- Dlacze­go święta wielkanocne
i bożego na­rodze­nia
zaw­sze trwają tak krótko, ta­tusiu ?

- Bo Je­zus Chyt­rus jest wielki,
więc zaw­sze da­je ma­lut­ko, córu­siu.

fraszka
zebrała 6 fiszek • 3 lipca 2015, 20:04

A idze stąd. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]