Malutki RozaRek z domciu nie [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 11 opinii.

Groteskowe Fraszki Angelique Cruelty : * Dzidziuś RozaRek *

Ma­lut­ki RozaRek
z dom­ciu nie wychodzi,
bo choć już ma wąski
to jeszcze raczkuje.

Za­ciąga się smrodkiem
swych włas­nych pierdzioszków,
ob­le­wa siuśkami
i kupką smaruje.

Ma­musia go kocha,
bo to jest jej dziecko
i dum­na jest z tego,
że go urodziła.

Choć cza­sem żałuje,
że gdy na świat przyszedł
to wor­ka nie wzięła
i nie utopiła.

A ti ti Ro­zaRek, a ti ti. ;)
Uśmie­chnąłbyś się cza­sem...

...jak ten wąsa­ty dzidziuś :

Odtwórz

fraszka
zebrała 12 fiszek • 7 września 2014, 09:16

Może i fe­kal­ne, ale ory­ginal­ne... pa­lec by cię bo­lał, gdy­byś klikł, że fajne... 

Fe­kal­ne . 

Po­wodze­nia... przy­da ci się... bo grill ze zna­jomy­mi na pew­no ci nie pomoże... 

,,To mo­ja ulu­biona piosen­ka, więc idź do diabła!,,

..............................................................................................
hm, ro­zumiem... :)
wy­bacz, ale te­raz idę na gril­la do zna­jomych, lecz... jeżeli chcesz
zna­leźć psa do łańcucha, znaj­dziesz go 
być może niedaleko...
w swoim środowisku.

poz­dra­wiam, miłego... 

It's my fa­vouri­te song, so GO TO HELL!

Odtwórz  

Myślę, że nie mu­sisz na każdym kro­ku pod­kreślać wężykiem
mając niską wartość
skry­wać - swoją podłą jakość. 

Myślę że masz wiele kom­pleksów. chłop­ta­siu. Więc jak te­raz chcesz do mnie coś na­pisaś to masz się zwra­cać na 'pa­ni'. Inaczej nie pisz wcale. 

ale jed­nak padła

pomimo...

i nie masz po­wodu do ra­dości. Wstań i pisz... nie raczkuj. 

Na szczęście jest to tyl­ko jeszcze jed­na opi­nia 'ni­kogo znaczącego'... 

hm, nie szkodzi, że ad­re­sowa­ne. Mam jed­nak wrażenie młoda da­mo, że to Ty raczkujesz.
To wca­le nie jest gro­tes­ko­we... bo w wer­sach, niepot­rzeb­nie - fekalne
czy­li pry­mityw­ne / jak niekiedy to by­wa z od­rucha­mi u jed­nostek... /

i to, kładzie tą ni­by fraszkę, to­tal­nie na łopatki.

pozdrawiam 

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 19:42Whitename do­dał no­wy tek­st Życie jest ofiaro­dawcą, żeby [...]

dzisiaj, 19:28Mocart sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]