Wyczuwam to w Tobie [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

Tak Bardzo Pragnę...

Wyczu­wam to w To­bie na odległość...
Czuję to i widzę w twoich oczach...
Dzięki mnie czu­jesz się ta­ka urocza
i znów tak słod­ko jak wte­dy gdy byłaś młoda.

Już nie myślisz, że to ta­ka szkoda,
że star­sza już jes­teś, bo te­raz oddychasz
mo­jego hip­no­tyzujące­go uro­ku powietrzem
i na­miętność wiel­ka uno­si twe serce,
na skrzydłach swych
za­bierając Cię do mo­jego raju.

Jeśli tyl­ko zechcesz,
nas dwie naj­piękniej­sze chwi­le w życiu czekają
tak jak wszys­tkie stworze­nia na tym świecie,
które piękne­mu za­kocha­niu ulegają...

Tak bar­dzo pragnę być jedną z tych...

... które szczęście mają.

erotyk
zebrał 7 fiszek • 19 listopada 2014, 20:23
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]