świt przywitał mnie krwawo z [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+ SERenitY +

świt przy­witał mnie krwawo
z za­kończyom na os­trzu noża życiem.....
Za­ciągając się bru­tal­nym oddechem
przy­witałam dzień niemym krzykiem,
który od bloków mias­ta
od­bja się czer­wo­nym echem.....

Kiedy szczęście można naz­wać pechem???
Kiedy córeczka to ''cholera''
,którą można pot­rakto­wać niżej od zera???

Seg­menty mo­jego życia.....
Sta­rym z dziec­kiem współżycia
poz­wa­lają mi na ta­ki odlot,
że nikt in­ny nie doz­na ta­kiego bycia!!!


Odtwórz

erotyk
zebrał 3 fiszki • 5 czerwca 2015, 15:25
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]