Nocy, matko moja... Tylko w [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 1 opinia.

* MATKA NOC *

No­cy, mat­ko moja...
Tyl­ko w To­bie żyję, jes­tem, czuję...
Od­dycham twoim mrokiem
a blask gwiazd twoich
oświet­la mo­je na­gie ciało,
przez ok­no me wpadając...

Leżę bezwład­nie,
cieńką kołdrą przyk­ry­ta do pasa
i śnię o mis­tycznym ogrodzie,
śniegiem pok­ry­tym, gdzie piękne wilki
otaczają mnie i og­rze­wają, bym nie zmarzła,
bym z zim­na nie umarła...

Mo­je czar­ne włosy
na po­duszce spoczywają,
tworząc kształt skrzy­deł Anioła Ciemności...

Prze­nikaj mnie aż do kości
dopóki ok­rutny dzień nie nastanie
i wszys­tko bez­sensem się stanie...

* Dla Fa­biana * 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 25 lutego 2015, 01:01

To Ci sie pro­fesor­ku tra­fiło...jak śle­py kurze szkła do kon­taktu!
Wir­sz dob­ry, de­dykac­ja nie! 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]