Dorwij mnie nocą w [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+ Krwawa Niespodzianka +

Dor­wij mnie nocą
w ciem­nym zaułku
i wpij się zęba­mi w mą szyję.

Wys­sij krew całą,
co do kro­pel­ki
i pożryj me ser­ce... niczy­je. 

Twe ok­ru­cieństwo,
o Pa­ni Ver­cetti
po­wiet­rzem jest wie­cznej mej no­cy.

Już stoję przed Tobą
i wiem co mnie cze­ka
a nie śmiem krzyczeć '' po­mocy ''.

Nie ważne jest te­raz
to co kiedyś było,
bo znikło już we mgle przeszłości.

To Ciebie, o Pa­ni,
ni­kogo in­ne­go
spo­tykam na końcu mej dro­gi.

Twój wzrok bez­li­tos­ny
pochłania mą duszę
i stoję u bram twej wie­czności.

Już czuję twe zęby...
krew tra­cić zaczy­nam...
nikt nic z fan­tem tym już nie zro­bi.

* For Mrs Ver­cetti * 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 13 marca 2015, 01:00
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:45CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st * * * uwiel­biam ciche [...]

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność