Czerwone jaskrawe słońce zasypia... Na [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 2 opinie.

* śnieżny horyzont *

Czer­wo­ne jas­kra­we słońce zasypia...
Na śnieżnym horyzoncie
po­woli, roz­kosznie so­bie dogasa...

Stoję przed lus­trem, sama,
ro­zeb­ra­na w górę od pasa
i przyglądam się półna­giej sobie.

Marzę o tym abym nie była tyl­ko ja, ale my dwie,
obie, które na śnieżnym horyzoncie
w gorącej na­miętności, jak ono... usną so­bie...

erotyk
zebrał 9 fiszek • 31 stycznia 2015, 11:55

Aż mi smut­no się zrobiło... 

Traf­ne wrażenie od­niosłaś, Joasiu ;) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]