Zohydzenie świata pomaga złagodzić [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 2 opinie.

Antidotum

Zo­hydze­nie świata po­maga złagodzić cier­pienie niep­rzeżyte­go życia i wszys­tkiego, co zos­tało bez­powrot­nie ut­ra­cone.

dziennik
zebrał 2 fiszki • 24 marca 2019, 10:04

ale tak, to może pomóc. 

myślę, że zaw­sze po­zos­ta­jemy częścią świata, in­nych ludzi, nic nie dzieje się bez przyczy­ny a w naszą egzys­ten­cję wpi­sana jest niepew­ność. nie wiemy, czy nasz wybór jut­ro na­dal będzie słuszny, jak na [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 10:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:33marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 10:18ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 10:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:11ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 09:53marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]