Mężczyźni pragną zawsze być [...] – Oscar Wilde

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Oscar Wilde — zgromadziliśmy 5 opinii.

Mężczyźni pragną zaw­sze być pier­wszą miłością ko­biety. Ko­biety zaw­sze pragną być os­tatnim ro­man­sem mężczyz­ny.

cytat dnia z 18 marca 2010 roku
zebrał 450 fiszek

Oteo, dob­re py­tanie. Teore­tycznie wy­nika tak jak piszesz, ale wiedząc w ja­kich cza­sach żył pan Os­kar, sądzę iż wte­dy była in­na men­talność, ko­bieta nie mogła so­bie poz­wo­lić na tak wiele jak fa­cet, stąd ta­kie prag­nienia ko­biet i mężczyzn wy­mienia Wilde 

Mam py­tanie do wszys­tkich którzy sta­wiali tu­taj +. Nie wiem czy dob­rze ro­zumiem ale czy z te­go zda­nia wy­nika też że ko­biety mniej­szą uwagę przy­wiązują do te­go ile par­tne­rek da­ny mężczyz­na miał wcześniej w życiu ? 

Fenomenalne:) 

100% true. 

Męska część jest 100%praw­dzi­wa, ko­bieca po­dej­rze­wam też. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Oscar Wilde

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]