Mężczyźni pragną zawsze być [...] – Oscar Wilde

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Oscar Wilde — zgromadziliśmy 5 opinii.

Mężczyźni pragną zaw­sze być pier­wszą miłością ko­biety. Ko­biety zaw­sze pragną być os­tatnim ro­man­sem mężczyz­ny.

cytat dnia z 18 marca 2010 roku
zebrał 450 fiszek

Oteo, dob­re py­tanie. Teore­tycznie wy­nika tak jak piszesz, ale wiedząc w ja­kich cza­sach żył pan Os­kar, sądzę iż wte­dy była in­na men­talność, ko­bieta nie mogła so­bie poz­wo­lić na tak wiele jak fa­cet, stąd ta­kie prag­nienia ko­biet i mężczyzn wy­mienia Wilde 

Mam py­tanie do wszys­tkich którzy sta­wiali tu­taj +. Nie wiem czy dob­rze ro­zumiem ale czy z te­go zda­nia wy­nika też że ko­biety mniej­szą uwagę przy­wiązują do te­go ile par­tne­rek da­ny mężczyz­na miał wcześniej w życiu ? 

Fenomenalne:) 

100% true. 

Męska część jest 100%praw­dzi­wa, ko­bieca po­dej­rze­wam też. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Oscar Wilde

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:13marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]

dzisiaj, 22:05Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:04marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 21:57marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st grunt to widzieć

dzisiaj, 21:52kadet777 do­dał no­wy tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]