Jeżeli chcesz wiedzieć, co [...] – Oscar Wilde

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Oscar Wilde — zgromadziliśmy 4 opinie.

Jeżeli chcesz wie­dzieć, co ma na myśli ko­bieta, nie słuchaj te­go co mówi - pat­rz na nią.

cytat dnia z 26 stycznia 2010 roku
zebrał 377 fiszek

Nie słuchaj, bo i tak nie zro­zumiesz. Je­dyne wyjście z sy­tuac­ji, zwłaszcza tzw kry­zyso­wej, to pat­rz udając, że słuchasz. Pros­te, choć nieko­nie­cznie miłe. 

on był bi a nie gejem


a, no i bar­dzo dob­ry cy­tat. po­za tym, nie słuchaj te­go, co mówi, tyl­ko jak mówi. 

Sko­ro pot­wier­dziłoby się założenie, że był ge­jem to można po­wie­dzieć że był niesa­mowi­tym ge­jem. Nie każdy ho­mo ma zdol­ności roz­szyf­ro­wywa­nia kobiet.
Pozdrawiam 

I może dla­tego, że był ge­jem roz­szyf­ro­wał ko­bietę? W końcu fa­ceci mają z tym prob­lem, z te­go co widzę os­tatni­mi cza­sy :)
Słowa- jak to większość słów Os­ca­ra Wil­de- świet­ne :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Oscar Wilde

Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]