Bijcie brawo, przyjaciele, komedia [...] – Ludwig van Beethoven

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Ludwiga van Beethovena — zgromadziliśmy 2 opinie.

Bij­cie bra­wo, przy­jaciele, ko­media skończo­na!

cytat
zebrał 32 fiszki

niektórym oso­bom radziłbym przeczy­tać biog­ra­fię Bee­tho­vena aby zro­zumieć sens tej myśli 

to jest to.. w os­tatnich chwi­lach po­wie­dzieć słowa,które zachwycą cały świat.. Py­tanie które­go mi się na­suwa: co po zasłużonych bra­wach skończo­nej komedii 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 23:21E.H. sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 23:06marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 22:59marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:56diagonalny sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 22:52Spruta sko­men­to­wał tek­st w mro­ku drob­ny deszcz zos­ta­wia [...]

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]