Bijcie brawo, przyjaciele, komedia [...] – Ludwig van Beethoven

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu Ludwiga van Beethovena — zgromadziliśmy 2 opinie.

Bij­cie bra­wo, przy­jaciele, ko­media skończo­na!

cytat
zebrał 32 fiszki

niektórym oso­bom radziłbym przeczy­tać biog­ra­fię Bee­tho­vena aby zro­zumieć sens tej myśli 

to jest to.. w os­tatnich chwi­lach po­wie­dzieć słowa,które zachwycą cały świat.. Py­tanie które­go mi się na­suwa: co po zasłużonych bra­wach skończo­nej komedii 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Y Z Ż
Aktywność

dzisiaj, 11:41sprajtka sko­men­to­wał tek­st do tych co są [...]

dzisiaj, 11:37sprajtka sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

dzisiaj, 11:36sprajtka do­dał no­wy tek­st Nędzne wnętrze nie ma [...]

dzisiaj, 11:29sprajtka sko­men­to­wał tek­st Jesienna mi­niatur­ka pod no­gami

dzisiaj, 11:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

dzisiaj, 11:25sprajtka sko­men­to­wał tek­st Miłość to po-klat­ko­wa ani­mac­ja [...]

dzisiaj, 11:10PetroBlues sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

dzisiaj, 10:54Niusza do­dał no­wy tek­st Jeżeli życie jest sztuką [...]

dzisiaj, 10:49Niusza do­dał no­wy tek­st Nie każdy ho­mosek­sualis­ta to [...]

dzisiaj, 10:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]