William Shakespeare (Szekspir)

Zgro­madzi­liśmy 120 cytatów, których auto­rem jest Wil­liam Sha­kes­peare (Szek­spir).

Mów szep­tem, jeśli mówisz o miłości. 

cytat dnia z 12 lipca 2013 roku
zebrał 487 fiszek

Nie pod­da­waj się roz­paczy. Życie nie jest lep­sze ani gor­sze od naszych marzeń, jest tyl­ko zu­pełnie inne. 

cytat dnia z 28 maja 2011 roku
zebrał 333 fiszki

Jes­teśmy z te­go sa­mego ma­teriału co nasze sny.

We are such stuff as dreams are ma­de on. (ang.) 

cytat dnia z 6 maja 2013 roku
zebrał 286 fiszek

Żar­tu­je z bliz­ny, kto nie zaz­nał rany. 

cytat dnia z 9 lipca 2010 roku
zebrał 252 fiszki

Kochaj wszys­tkich. Ufaj niewielu. Bądź gotów do wal­ki, ale jej nie wszczy­naj. Pielęgnuj przyjaźnie. 

cytat dnia z 13 lipca 2013 roku
zebrał 227 fiszek

Zbyt ona piękna, zbyt mądra zarazem,

zbyt mądrze piękna, stąd is­tnym jest głazem. 

cytat
zebrał 181 fiszek

Mo­ja miłość równie jest głębo­ka jak morze, równie jak ono bez końca.

Im więcej Ci jej udzielam, tym więcej czuję jej w sercu. 

cytat
zebrał 160 fiszek

Ten, kto bied­ny i szczęśli­wy, jest bo­gaty, że bar­dziej nie trzeba. 

cytat dnia z 24 stycznia 2009 roku
zebrał 135 fiszek

Ser­ce miej ot­warte dla wszys­tkich, zaufaj niewielu. 

cytat dnia z 10 czerwca 2013 roku
zebrał 128 fiszek

Reszta jest milczeniem.

The rest is si­len­ce. (ang.) 

cytat
zebrał 127 fiszek

William Shakespeare (Szekspir)

 
William Shakespeare (Szekspir)

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Mak­bet

Ro­meo i Ju­lia

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

William Shakespeare (Szekspir)

Autorzy na literę
R S Ś
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Wil­liam Sha­kes­peare (Szek­spir) » autor: Michał Szyksznian

Aktywność