Samuel Beckett

Zgro­madzi­liśmy 9 cytatów Sa­muela Bec­ketta.

Psychiat­ra to fa­cet, który za­daje ci wiele kosztow­nych py­tań, ja­kie two­ja żona za­daje ci za darmo. 

cytat dnia z 9 czerwca 2012 roku
zebrał 20 fiszek

Ludzkość to my, czy nam się to po­doba czy nie. 

cytat dnia z 18 sierpnia 2017 roku
zebrał 11 fiszek

Wszys­cy rodzi­my się wa­riata­mi. Niektórzy po­zos­tają już nimi. 

cytat
zebrał 9 fiszek

Mo­je ser­ce nie pu­ka. Odgłosu, jak wy­daje ta sta­ra pom­pa na­leżałoby szu­kać raczej w świecie hydrauliki. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Je­den z łotrów dostąpił zba­wienia; to jest całkiem dob­ra sto­pa procentowa. 

cytat
zebrał 7 fiszek

Każde słowo jest jak niepot­rzeb­na pla­ma na ciszy i nicości. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Pierw ta­niec, następnie myśl. Ta­ki jest na­tural­ny porządek. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Chwi­la za chwilą, [...] a na to, by życie się z te­go złożyło, życie całe się czeka. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Nic nie jest tak ko­miczne jak nie­szczęście – na­tural­nie nie­szczęście innych. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Samuel Beckett

 
Samuel Beckett

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Cze­kając na Go­dota

Końcówka

Mol­loy

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Samuel Beckett

Autorzy na literę
A B C
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Sa­muel Bec­kett » autor: Michał Szyksznian

Aktywność

18 sierpnia 2017, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ludzkość to my, czy [...]

18 sierpnia 2017, 20:01JaJo sko­men­to­wał tek­st Ludzkość to my, czy [...]

18 sierpnia 2017, 19:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ludzkość to my, czy [...]

18 sierpnia 2017, 08:14JaJo sko­men­to­wał tek­st Ludzkość to my, czy [...]

9 maja 2012, 00:28Leid3210 sko­men­to­wał tek­st Nic nie jest tak [...]