Oscar Wilde

Zgro­madzi­liśmy 163 cytaty, których auto­rem jest Os­car Wil­de.

Har­mo­nia ciała i duszy. My w swym obłędzie od­dzieli­liśmy jed­no od dru­giego wy­naj­dując realizm, który jest or­dy­nar­ny i idealizm, który jest pusty. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Ro­syj­scy pi­sarze są nadzwyczaj­ni. Co czy­ni ich po­wieści tak wiel­ki­mi, to współczu­cie, które w nie wkładają. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Od­wa­ga nie jest obec­nie tak roz­pow­szechniona jak talent. 

cytat
zebrał 1 fiszkę

Oscar Wilde

 
Oscar Wilde

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Oscar Wilde

Autorzy na literę
V W Y
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Os­car Wil­de » autor: Michał Szyksznian

Aktywność