Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Zgro­madzi­liśmy 6 cytatów, których auto­rem jest Ma­ria Paw­li­kow­ska-Jas­norzew­ska.

Nie widziałam cię już od miesiąca.
I nic. Jes­tem może bledsza,
Trochę śpiąca, trochę bar­dziej milcząca,
Lecz wi­dać można żyć bez powietrza. 

cytat dnia z 30 kwietnia 2013 roku
zebrał 349 fiszek

Łat­wo się ska­leczyć każdym z nas, jak ka­wałkiem stłuczo­nego szkła. 

cytat dnia z 13 czerwca 2014 roku
zebrał 82 fiszki

Z mężczyz­na­mi jest jak z bańka­mi myd­la­nymi: pier­wsza jest zaw­sze nieuda­na, dru­ga już lep­sza, a do­piero ta trzecia
nap­rawdę piękna i kolorowa. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Łat­wo chwa­lić kwiaty, lecz być kwiatem? 

cytat
zebrał 10 fiszek

Był czas, gdy czczo­no Słońce. Przez wiele stu­leci bu­dowa­no mu wieże, złocis­te ołtarze, składa­no hołd o świ­cie, aż w to­ku wy­darzeń wy­gasł człowiek dla Słońca, które da­lej świeci. 

cytat
zebrał 8 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
O P Q
Aktywność

13 czerwca 2014, 23:35sprajtka sko­men­to­wał tek­st Łatwo się ska­leczyć każdym [...]

13 czerwca 2014, 20:08.Rodia sko­men­to­wał tek­st Łatwo się ska­leczyć każdym [...]

1 maja 2013, 00:38Cooperwoolf sko­men­to­wał tek­st Nie widziałam cię już [...]

30 kwietnia 2013, 16:37Malinka:* sko­men­to­wał tek­st Nie widziałam cię już [...]