Jan Twardowski

Zgro­madzi­liśmy 73 cytaty, których auto­rem jest Jan Twar­dow­ski.

Są ta­cy, którzy uciekają od cier­pienia miłości. Kocha­li, za­wied­li się i nie chcą już ni­kogo kochać, ni­komu służyć, ni­komu po­magać. Ta­ka sa­mot­ność jest straszna, bo człowiek uciekając od miłości, ucieka od sa­mego życia. Za­myka się w sobie. 

cytat dnia z 21 grudnia 2009 roku
zebrał 648 fiszek

Jest ta­ka miłość, która nie umiera, choć za­kocha­ni od siebie odejdą. 

cytat dnia z 18 stycznia 2010 roku
zebrał 562 fiszki

Nie płacz w liście

nie pisz że los ciebie kopnął

nie ma sy­tuac­ji na ziemi bez wyjścia

kiedy Bóg drzwi za­myka - to ot­wiera okno. 

cytat dnia z 10 listopada 2009 roku
zebrał 307 fiszek

Jeżeli kochasz, czas zaw­sze od­naj­dziesz, nie mając na­wet ani jed­nej chwili. 

cytat dnia z 21 listopada 2012 roku
zebrał 302 fiszki

Śpie­szmy się kochać ludzi, tak szyb­ko odchodzą. 

cytat dnia z 27 września 2012 roku
zebrał 287 fiszek

Uśmiech jest naj­praw­dziw­szym, kiedy jed­nocześnie uśmie­chają się oczy. 

cytat dnia z 23 marca 2013 roku
zebrał 283 fiszki

Dusza nie wychodzi na fotografii. 

cytat dnia z 20 lutego 2009 roku
zebrał 236 fiszek

I za­pom­nij, że jes­teś, gdy mówisz, że kochasz. 

cytat dnia z 8 sierpnia 2012 roku
zebrał 224 fiszki

W życiu mu­si być dob­rze i niedobrze.

Bo jak jest tyl­ko dob­rze, to jest niedobrze. 

cytat dnia z 27 sierpnia 2011 roku
zebrał 182 fiszki

By­liby dos­ko­nali, lecz wad im zabrakło. 

cytat dnia z 29 kwietnia 2017 roku
zebrał 179 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
Ś T U
Aktywność

20 stycznia 2017, 18:47nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Wielkie dzieło nawróce­nia świata [...]

16 grudnia 2015, 00:46Tomaszek91 sko­men­to­wał tek­st Bez jed­nej choćby ra­ny [...]

15 grudnia 2015, 22:02nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Bez jed­nej choćby ra­ny [...]

15 grudnia 2015, 20:48giulietka sko­men­to­wał tek­st Bez jed­nej choćby ra­ny [...]

15 grudnia 2015, 13:13onejka sko­men­to­wał tek­st Bez jed­nej choćby ra­ny [...]