Karol Darwin

Zgro­madzi­liśmy 3 cytaty, których auto­rem jest Ka­rol Dar­win.

Piękno na­tury jest uzewnętrznieniem natury. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Nie ja os­tatni boję się śmierci. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Każdy wielo­ryb ma swoją wesz. 

cytat
zebrał 2 fiszki
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
C D E
Aktywność