Jean Cocteau

Zgro­madzi­liśmy 25 cytatów, których auto­rem jest Jean Coc­teau.

Mieć rację to niewiele, na­wet sta­ry nie­czyn­ny ze­gar dwa ra­zy na dobę ma rację. 

cytat dnia z 29 marca 2012 roku
zebrał 92 fiszki

Dra­matem naszej epo­ki jest to, że głupo­ta zab­rała się do myślenia. 

cytat dnia z 9 listopada 2012 roku
zebrał 71 fiszek

Op­ty­mizm jest śle­py, pe­symizm gorzki. 

cytat dnia z 29 kwietnia 2013 roku
zebrał 31 fiszek

Takt po­lega na tym, że wiesz jak da­leko możesz po­sunąć się za daleko. 

cytat dnia z 29 kwietnia 2014 roku
zebrał 30 fiszek

Nie chciałbym się wy­rażać ani na te­mat nieba, ani piekła: w obu miej­scach mam przyjaciół. 

cytat dnia z 31 lipca 2017 roku
zebrał 25 fiszek

Nie na­leży my­lić praw­dy z opi­nią większości. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Poeta - ktoś, kto prag­nie w jas­ny dzień po­kazać światło księżyca. 

cytat dnia z 4 sierpnia 2017 roku
zebrał 21 fiszek

Źródło zwyk­le nie pochwa­la dro­gi, którą wyb­rała rzeka. 

cytat dnia z 23 marca 2016 roku
zebrał 13 fiszek

Dzieci mają wręcz cu­downą moc, aby zmieniać się we wszys­tko, w co tyl­ko zapragną. 

cytat
zebrał 12 fiszek

Na­ga praw­da w połowie nie fas­cy­nuje tak ludzi, jak os­nu­te mgiełką ta­jem­ni­cy półprawdy. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Jean Cocteau

 
Jean Cocteau

Brak informacji o autorze.

Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Jean Cocteau

Autorzy na literę
B C D
Prawa autorskie

Po­wyższy por­tert: Jean Coc­teau » autor: Michał Szyksznian

Aktywność