Halina Poświatowska

Zgro­madzi­liśmy 42 cytaty, których auto­rem jest Ha­lina Poświatow­ska.

Kocham życie, przy­jacielu, i na­wet wte­dy, kiedy zra­niło mnie tak bar­dzo, że przez krótką chwilę zap­ragnęłam um­rzeć, na­wet wte­dy nie po­pełniłam zdrady. 

cytat dnia z 18 kwietnia 2010 roku
zebrał 472 fiszki

Czy wszys­tko po­zos­ta­nie tak sa­mo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki od­wykną od do­tyku moich rąk, czy suk­nie za­pomną o za­pachu mo­jego ciała? A ludzie? Przez chwilę będą mówić o mnie, [...] — czytaj całość

cytat dnia z 2 października 2012 roku
zebrał 389 fiszek

Cisza przy­jacielu, roz­dziela bar­dziej niż przes­trzeń. Cisza przy­jacielu nie przy­nosi słów, cisza za­bija na­wet myśli. 

cytat dnia z 21 stycznia 2010 roku
zebrał 374 fiszki

Pa­miętaj także o tym, że kochałam, i że to miłość ska­zała mnie na śmierć. 

cytat dnia z 14 lutego 2014 roku
zebrał 335 fiszek

bądź przy mnie blisko

bo tyl­ko wtedy

nie jest mi zimno... 

cytat
zebrał 262 fiszki

Nie piszę, że Cię kocham, bo to bzdu­ra, ale pew­nie Cię kocham. 

cytat
zebrał 226 fiszek

Z tęskno­ty pisze się wiersze. 

cytat dnia z 26 lipca 2011 roku
zebrał 213 fiszek

Pa­miętasz prze­cież, przy­jacielu, te wszys­tkie dni, nadzieję tak wielką, że aż bo­lała, i zwątpienie, które korzys­tało z naj­mniej­sze­go wyczer­pa­nia, żeby przyjść i za­bić nadzieję. 

cytat dnia z 7 listopada 2013 roku
zebrał 167 fiszek

Odkąd cię poz­nałam, noszę w kie­sze­ni szminkę. 

cytat
zebrał 166 fiszek

Spieszą się tyl­ko głup­cy, którzy wierzą, że gdzieś i po coś można zdążyć. 

cytat dnia z 2 sierpnia 2014 roku
zebrał 165 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
O P Q
Aktywność

14 maja 2016, 13:54Irracja sko­men­to­wał tek­st na szczęście rodzi­ce mi [...]

12 lutego 2015, 11:42kirke13 sko­men­to­wał tek­st Cisza przy­jacielu, roz­dziela bar­dziej [...]

4 stycznia 2015, 23:39nadziejamatkągłupich sko­men­to­wał tek­st Kocham życie, przy­jacielu, i [...]