Gertrud von le Fort

Zgro­madzi­liśmy 1 cytat, których auto­rem jest Ger­trud von le Fort.

Cier­pli­wość jest siłą w jej naj­wyższej potencji. 

cytat
zebrał 1 fiszkę
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
E F G
Aktywność