Bruce Lee

Zgro­madzi­liśmy 35 cytatów, których auto­rem jest Bru­ce Lee.

Des­ka nie od­da­je ciosów. 

cytat
zebrał 257 fiszek

Ból jest naj­lep­szym nau­czy­cielem. Tyl­ko nikt nie chce być je­go uczniem. 

cytat dnia z 21 sierpnia 2010 roku
zebrał 162 fiszki

Nie zas­ta­nawiaj się kto ma rację, kto się my­li, ani kto jest lep­szy czy gor­szy. Nie bądź ani za, ani przeciw. 

cytat dnia z 1 lutego 2011 roku
zebrał 87 fiszek

Po­dejdź do wal­ki jak do idei opa­nowa­nia wo­li. Za­pom­nij o zwy­ciężaniu i przeg­ry­waniu; za­pom­nij o du­mie i bólu. Pozwól prze­ciw­ni­kowi by zad­rasnął ci skórę, a ty wed­rzesz się w je­go mięso; pozwól [...] — czytaj całość

cytat dnia z 7 lutego 2011 roku
zebrał 65 fiszek

Nie oba­wiam się ko­goś, kto tre­nuje 10000 kop­nięć, ale te­go, który 10000 ra­zy tre­nował jed­no kopnięcie. 

cytat dnia z 9 stycznia 2012 roku
zebrał 63 fiszki

Nie nau­czysz się pływać, nie wchodząc do wody. 

cytat
zebrał 37 fiszek

Bądź jak wo­da – przys­to­sowu­je się do każde­go naczy­nia, a może zniszczyć skałę. 

cytat
zebrał 30 fiszek

Jeśli tra­cisz pieniądze, nic nie tra­cisz. Jeśli tra­cisz zdro­wie, coś tra­cisz. Jeśli tra­cisz spokój, tra­cisz wszystko. 

cytat dnia z 11 grudnia 2015 roku
zebrał 30 fiszek

Wyg­ry­waj bez pychy, przeg­ry­waj bez urazy. 

cytat
zebrał 18 fiszek

Zaw­sze bądź sobą, wy­rażaj siebie, miej wiarę w siebie, nie poszu­kuj ludzi suk­ce­su po to aby stać się ko­pią ich osobowości. 

cytat
zebrał 18 fiszek
Cytaty z książek

Nie posiadamy informacji na temat źródeł cytatów tego autora.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność

11 grudnia 2015, 11:13onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli tra­cisz pieniądze, nic [...]

11 grudnia 2015, 08:26krysta sko­men­to­wał tek­st Jeśli tra­cisz pieniądze, nic [...]

11 grudnia 2015, 08:15natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jeśli tra­cisz pieniądze, nic [...]

7 września 2014, 00:59.Rodia sko­men­to­wał tek­st Jeśli tra­cisz pieniądze, nic [...]