> kobiety zdobią toalety – marcin kasper

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest marcin kasper — zgromadziliśmy 17 opinii.

> ko­biety zdo­bią toale­ty

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 8 maja 2019, 17:53

po czwar­te: nie wziąłem pod uwagę ob­razków z męskich toalet
uważam je za wyjątko­wo niesmaczne

dob­rze liczysz Ar­tur, pozdrawiam 

Ja bym zna­lazł co naj­mniej ze czte­ry znacze­nia, ale może jes­tem kiep­ski z mat­my. :D
Jed­no znacze­nie po­zytyw­ne, jed­no neut­ralne z mi­nusi­kiem, a reszta... :D
Poz­dra­wiam. :)) 

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]