> kobiety zdobią toalety – marcin kasper

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest marcin kasper — zgromadziliśmy 16 opinii.

> ko­biety zdo­bią toale­ty

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 8 maja 2019, 17:53

po czwar­te: nie wziąłem pod uwagę ob­razków z męskich toalet
uważam je za wyjątko­wo niesmaczne

dob­rze liczysz Ar­tur, pozdrawiam 

Ja bym zna­lazł co naj­mniej ze czte­ry znacze­nia, ale może jes­tem kiep­ski z mat­my. :D
Jed­no znacze­nie po­zytyw­ne, jed­no neut­ralne z mi­nusi­kiem, a reszta... :D
Poz­dra­wiam. :)) 

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]