Gdy świat przestanie się [...] – hop

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest hop — zgromadziliśmy 5 opinii.

Gdy świat przes­ta­nie się zbroić, a woj­sku zab­raknie etatów, broń od­da­my do hut, a trepów do do­mu wa­riatów!

anegdota
zebrała 2 fiszki • 18 czerwca 2019, 15:47

Napewno. 

? to ko­men­tarz do myśli, nie Two­jego ko­men­tarza. nie jes­teś Bożeno w cen­trum zain­te­reso­wania :) pozdrawiam 

Nie czy­taj mnie. 

nieba­wem :) 

Tyl­ko kiedy to będzie. To piękna wizja. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

piórem2

Użytkownicy
G H I
Aktywność

dzisiaj, 00:30Polna sko­men­to­wał tek­st Jednocześnie kocham cię i [...]

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y