Tylko serca z plastiku [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 55 opinii.

Tyl­ko ser­ca z plas­ti­ku są bez blizn.

*****
Dla Mat­ki ( ~giuliet­ki ) 

aforyzm
zebrał 172 fiszki • 5 stycznia 2012, 20:14

bar­dzo miły ry­cerz ;) 

:):):)!!! 

Nie tam... smoczek Gry­zaczek :D
A mierz, tyl­ko nie oszu­kuj. :D 

...niemożliwe...rycerz...:):):)
a mam...:):):) 

I przyj­dzie mi legnąć na chwały polu...
A masz miarkę? :D 

...a ja mam psi­kawkę na wodę...zmie­rzy­my się...?...;):):) 

Spokój!!! Bo po­ciągnę se­rią... z ... ba­zooki. :P 

...niemożli­we jest zacho­wanie tutaj...powagi...:):):)

:):):) 

Jes­teś niemożli­wa :) 

niemożli­we sto­sun­ki są naj­piękniej­sze? ;) 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]