Tylko kłamstw słuchamy do [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 19 opinii.

Tyl­ko kłam­stw słucha­my do końca, praw­dzie prze­rywa­my w pół słowa.

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 2 czerwca 2019, 23:23

U Ciebie nie, bo masz jed­no, a... rodzyn­ki zjadłem. :P 

Gdzie?:o 

Alesh oczy­wiście... i oczy za­wisły. :P 

A kto by cze­kał na poz­wo­lenie? :P
Po­nooras­ku, póki Twój uśmiech jest ta­ki oziębły, to dob­rze mi ro­bi Goopol­ku na upały. :D 

A się uparłaś... ro­zumiem, po­cis­ki w pełnym płaszczu FMJ mają lep­sze właści­wości pe­net­rujące i to Cię ku­si. :P:D

Obiecan­ki... :( :P 

Pod płaszczy­kiem chy­ba... :D

Nie mar­tw się, zajmę się twoim nieok­rze­saniem. :p 

Nie mam płaszczy­ka, w ogóle jes­tem pra­wie na­gi. :P
Wo­bec Ciebie rzeczy­wiście muszę się ok­root­nie sta­rać, by na Two­je ple­bej­skie ma­niery nie od­po­wiadać czymś adek­watnym. :P:D 

Yes­teś, pod płaszczy­kiem up­rzej­mości. Wo­bec mnie na­wet na up­rzej­mość się nie silisz. 

A dlacze­go nie? :D
Nie yes­tem aż ta­ki wred­ny, na ja­kiego wyglądam. :D:P 

Po­ważnie, mam uwie­rzyć, że do­ceniłeś żmijkę? :p 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 09:03Cropka sko­men­to­wał tek­st Lepiej być pod wpływem [...]

dzisiaj, 08:18Papużka sko­men­to­wał tek­st codzienność

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]