sztuka jest prosta i [...] – one drop for all

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest one drop for all — zgromadziliśmy 5 opinii.

sztu­ka jest pros­ta i wy­maga precyzji
nauka wy­maga kreatyw­nosci

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 2 maja 2018, 06:42

A nie na odwrót? 

Sztu­ka, aby zys­kać do­tację mu­si być zgod­na z in­te­resem rządzących, zaś nauka za­war­ta jest w prog­ra­mie nau­cza­nia, więc kreatyw­ność jest z nią sprzeczna. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]