Skoro przyjaźń damsko-męska okazuje [...] – Mateusz Piecki Schizoidalny

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Mateusz Piecki Schizoidalny — zgromadziliśmy 4 opinie.

Sko­ro przy­jaźń dam­sko-męska oka­zuje się być ta­ka dob­ra, bez zaz­drości, bez niepot­rzeb­nych zgrzytów, pełna wy­rozu­miałości, rozmów na każdy te­mat.. To czy war­to to psuć i szu­kać na siłę gdzieś w tym miłości? Wychodzę z założenia, że w ogóle przy­jaźń jest lep­sza od miłości.

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 10 czerwca 2016, 01:40

Dokładnie 

Miłość jest zbyt sil­nym uczu­ciem by mogła być dobra... 

A ja myślę, że ta­ka praw­dzi­wa przy­jaźń to może być tyl­ko jed­na. Miłość zaz­wyczaj wpro­wadza niepot­rzeb­ne emoc­je wyższe, może i niektóre dob­re ale też i te ne­gatyw­ne. Dla­tego przy­jaźń jest ideałem. 

Człowiek pot­rze­buje zarówno czys­tej przy­jaźni, na­wet tej dam­sko-męskiej, jak również miłości. Z tą różnicą, iż miłość z re­guły jest jed­na, przy­jaźni może być wiele. To za­leży od oso­by i ludzi na ja­kich tra­fia. Mi­mo to fiszka. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Emilia Szumiło

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 17:31oszi3 do­dał no­wy tek­st Świat jest ma­terial­ny, ale [...]

dzisiaj, 16:41oszi3 do­dał no­wy tek­st Bardziej niż te­go, że [...]

dzisiaj, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st padnięty z wrażenia

dzisiaj, 15:22.Rodia sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

dzisiaj, 15:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:54E.H. sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:23truman do­dał no­wy tek­st pociecha

dzisiaj, 11:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.  

dzisiaj, 11:47fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzydzies­te piąte