Skarbiec i chlew. Język. – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 12 opinii.

Skar­biec i chlew.
Język.

aforyzm
zebrał 53 fiszki • 16 grudnia 2011, 15:29

Nies­te­ty praw­da, ale prawda... 

To, że yes­tem lu­bi mor­do­wać, już wiem, no ale Ty An­dzia ??;))) 

Do­myślałem się, że sku­tecznie władasz białą bro­nią. :) 

...nies­te­ty...mój "klient"...nie przeżył...:):):) 

No tak, kiedyś do te­go ce­lu używa­no żab, ale płazy są pod ochroną. :) 
Ktoś mówił, że wy­ciągnął taką żabę z for­ma­liny, zo­pero­wał jej ser­ce i żaba szczęśli­wa do dzi­siaj skacze. :D

Po­winienem się bać? ;) Nie pot­ra­fię. :) 

...mogę się przydać...:)
kiedyś ro­biłam sek­cję prosiakowi...;) 

Zgo­da, ale po Wi­gilii.
Może ma coś cieka­wego do po­wie­dze­nia. :) 

...a gdzieżby Ali, nie wolno.!.;)

ozo­rek świn­ki z chlewika...:) 

Ali ozo­rek?
nie śmiałbym go wy­parzać ;) 

...do so­siku go...;)
( ozo­rek oczy­wiście..naj­pierw wyparzyć..:) 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 19:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]