Potrzeba czasem skomplikowanych słów, [...] – WilceeQ`

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest WilceeQ` — zgromadziliśmy 2 opinie.

Pot­rze­ba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, by zacząć pros­te spra­wy.

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 8 maja 2019, 04:51

...a cza­sem pros­ty­mi słowa­mi idzie za­kończyć trud­ne spra­wy... :) 

to u mnie chy­ba zawsze 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

.Rodia

Użytkownicy
V W Y
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]