Nic nie wiesz o [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 6 opinii.

Nic nie wiesz o bie­dzie, póki jes­teś głod­ny.

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 14 maja 2019, 10:46

:) 

Dziękuję. 

Trud­ne py­tanie. Ko­leje lo­su pop­ro­wadziły mnie przez głód, po­tem była bieda o pełnym żołądku, po­nura ref­lek­sja nad życiem. Może już to wie­działam, może do­piero w tym mo­men­cie tyl­ko uświado­miłam to so­bie z pełną jasnością. 

Chciałam cię za­pytać Odi czy ta myśl jest w twoim prze­kona­niu wy­nikiem pro­cesu, czy może raczej in­ne­go spoj­rze­nia na to co już wie­działaś? Al­bo może jeszcze coś co mi na­wet do głowy nie przyszło. 

Bar­dzo dobry. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:01PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Serce to pes­tka wyob­raźni