Nic nie wiesz o [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 4 opinie.

Nic nie wiesz o bie­dzie, póki jes­teś głod­ny.

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 14 maja 2019, 10:46

Trud­ne py­tanie. Ko­leje lo­su pop­ro­wadziły mnie przez głód, po­tem była bieda o pełnym żołądku, po­nura ref­lek­sja nad życiem. Może już to wie­działam, może do­piero w tym mo­men­cie tyl­ko uświado­miłam to so­bie z pełną jasnością. 

Chciałam cię za­pytać Odi czy ta myśl jest w twoim prze­kona­niu wy­nikiem pro­cesu, czy może raczej in­ne­go spoj­rze­nia na to co już wie­działaś? Al­bo może jeszcze coś co mi na­wet do głowy nie przyszło. 

Bar­dzo dobry. 

dobry 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]