Trzeba mieć stale baczenie, [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 20 opinii.

Trze­ba mieć sta­le bacze­nie, by mieć ro­zum w ser­cu i ser­ce w ro­zumie.

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2019, 16:30

Odi nie zro­zum mnie źle to jest bar­dzo dob­ra myśl. :)

Po mo­jemu to by było: Na­leży zro­bić wszys­tko, by itd.
Al­bo jeszcze bar­dziej po mo­jemu bo z ja­jem: Na­leży stanąć na głowie, by itd 

Może trochę się cze­piam, ale cza­sem trze­ba roz­ko­pać głębiej.

Zgadzam się, że nie jest stałe i że po­winien być pro­ces. Chodzi mi o słowo zabieganie.

Po pier­wsze ko­jarzy się z pośpie­chem, ideal­ne słowo na [...] — czytaj całość

by po­zos­ta­wały z sobą w tańcu
"dro­ga jest celem"
wiem, ba­nal­ne ... 

To nig­dy nie jest coś stałego. Coś, co wyp­ra­cujesz i masz, więc dla­tego cały czas na­leży za­biegać.
Czy uważasz, że pro­ces do nicze­go nie prowadzi? 

Tak Odi,
do­dam tyl­ko, że myślę iż za­biega­nie, w każdej dwuz­naczności te­go słowa jest pro­cesem, który nie zap­ro­wadzi do te­go o czym piszesz w dru­giej części zdania. 

Mo­nic,
tak, chciałam przed­sta­wić pro­ces. Mieć jest bar­dzo trud­no. Zwyk­le jed­na stro­na jest zaniedbana.

Smoczku, to już szczyt cham­ste­wa. Nie wyżywaj się na żmij­ce. Żmij­ka ma wszys­tko wyłącznie na os­tatnim piętrze.

Bar­dzo umi­lasz mi wieczór. ;) 

Żmij­ki mają wszys­tko gdzie in­dziej, dla­tego... ścis­kają pośla­dy, aby poszło w górę. :P:D
Miłego wie­czo­ru. :)) 

niewiele

za­biegać można się na śmierć
ale ro­zumiem, że chcesz przed­sta­wić proces

ja bym bar­dziej po­wie­działa w sposób dokonany
na­leży mieć, al­bo dob­rze mieć 

Mo­nic, co ci nie pasuje? 

Już daw­no wy­myśliłam, ale cze­kam na potwierdzenie. 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 00:30Polna sko­men­to­wał tek­st Jednocześnie kocham cię i [...]

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y