Miłość nie mnoży się [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 7 opinii.

Miłość nie mnoży się przez us­ta. Do miłości da­no nam ręce, reszta to tyl­ko wy­mioty li­ryczne.

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 30 maja 2019, 22:50

Dob­ra­noc :)) 

Niech ci MEN­SA po­wie. :p 

Boję się za­pytać, ja­ki Ci wyszedł ilo­raz. :P 

Dzielę przez cały ga­tunek ludzki. 

Możli­we, ale Ty te­go nie wiesz, usiłujesz dzielić przez ze­ro. :) 

Ależ smok jest w błędzie! 

I nie dzieli się... przez trzy. :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 09:04rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Złapałam się wczo­raj w [...]

dzisiaj, 08:52Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 08:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Trzeba umieć ludzi rozumieć. https://www.youtube.com/watch?v=TbNQ1Jvj-6c

dzisiaj, 08:32Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Bez przyszłości jest trwa­nie [...]

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]