Jesteśmy na chwilę, więc [...] – filutka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest filutka — zgromadziliśmy 11 opinii.

Jes­teśmy na chwilę, więc korzys­tajmy.

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 11 lipca 2018, 13:30

Nie ma to jak korzys­ta­nie z Filutką:) 

mam słabość do grajków ulicznych
niedaw­no rzu­ciłam do kapelusza
dziew­czyn­ce ze skrzypcami
trochę fałszo­wała, ale za walc z No­cy i dni dos­tała :)

może okaz­je tworzy potrzeba... 

by dać też pot­rzeb­na jest okazja
dziś zauroczyła mnie bezdomna
dałem jej na chleb i 0,5 kg cze­reśni

tydzień te­mu dałem pa­ni a in­su­linę (ta mnie zaczepiła)

mu­siała na­darzyć się okazja 

Nie mogę, Mi­rek by mnie za­mor­do­wał z pre­medy­tacją. :P
Poz­dra­wiam. :)) 

Kto chce dać nie pot­rze­buje okazji. 

korzys­ta z okaz­ji i np. kradnie
korzys­ta z okaz­ji i roz­da­je co ma

:) 

Żeby korzys­tać trze­ba kraść?
Korzys­ta tyl­ko ten kto kradnie? 

Czy roz­da­wanie nie jest korzys­ta­niem ? 

Żyje­my tu i te­raz, więc na­wet, jeśli jest coś po, to nie­szczęśli­wi szczęścia nie dadzą, a więc korzystajmy... 

czy ja wiem 

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]

wczoraj, 22:41stalkerai sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 22:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]