Jeśli myślisz, że ktoś [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 30 opinii.

Jeśli myślisz, że ktoś cię kocha, to nie myślisz.

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 8 maja 2019, 23:04

Dlacze­go sam te­go nie zro­bisz? To tfo­je pieloo­chy... :p
Pew­nie. :))) 

Przy­niosłem, abyś mogła uiścić za uty­lizację. :)))
Wzor­co­wa wa­ga, jak na Żmijkę. :)))))))))) 

Tar­gasz swo­je pieloo­chy? Mam nadzieję, że do kon­te­nera. :p Nie za­kopuj w ziemi, bo Ziemi się to nie przysłuży.

Paróweczki to ważom 100kg, a ja tyl­ko 99.9. ;))) :D 

Ha ha, ja przy­tar­mo­siłem Twoją pieloochę. Ciężko było, ale nie mogłem do­puścić do ka­tas­tro­fy eko­logicznej. :P

Chciałabyś, ale to tyl­ko Two­je po­noore marze­nia, zielo­na Pa­rooweczko. :P:D 

Ja nie po­dej­rzu­wałam, że z tak ciężką pieloo­chom mogłeś tu dot­rzeć, bez na­wożenia pob­liskich łąk i pól. :p

No wiem, że możesz liczyć tyl­ko na tłuściut­kie kasza­neczki, bo in­ne już pouciekały na twój [...] — czytaj całość

Ra­zem z Tobą? Toż to niehi­gieniczne, ale muszę przyz­nać, że o tak in­tymną pro­pozycję Cię nie po­dej­rze­wałem. :P

No ta­ki cieniut­ki ten Twój kasza­nek. :D 

Wska­kuj, no prze­cie nie będę ci tej pieluchy zmieniać, bez­wstyd­ny smoczku. :p

Ja­kiej zwyczaj­nej, mam pyszne­go ka­banos­ka. :p 

I ja mam Ci pomóc wska­kiwać? :P

Każdy? Nikt już nie chce zwyczaj­nej kiełba­sy, na­wet bu­rek. :P 

No właśnie, po­ra wskoczyć w nową, smoczu­siu. :p

Każdy by chciał, ale nie dla bur­ka kiełba­sa. :p 

Prze­cież Ci to od początku mówię, 10 kg, to nie wa­ga do­celo­wa pieluchy. :P

Taaak. :D Wiem, już Cię żaden bu­rek nie chce. :P:D 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 11:10PetroBlues sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

dzisiaj, 10:54Niusza do­dał no­wy tek­st Jeżeli życie jest sztuką [...]

dzisiaj, 10:49Niusza do­dał no­wy tek­st Nie każdy ho­mosek­sualis­ta to [...]

dzisiaj, 10:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 10:20ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 10:17ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 10:15ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:03Niusza sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 09:25Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jesienna mi­niatur­ka pod no­gami

dzisiaj, 09:23Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***