Jeśli myślisz, że ktoś [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 35 opinii.

Jeśli myślisz, że ktoś cię kocha, to nie myślisz.

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 8 maja 2019, 23:04

No­we to one są, jak Ci zakładam, a kiedy gu­bisz, to są pełne. :D

Tak, z dużą za­war­tością (w %) cuk­ru, sy­ropu glu­kozo­wego, bar­wników, prze­ciwut­le­nia­czy... i ma­lin 0,2 %. :P:D
Zro­biłem Ci ma­linkę, wie­działem,że Ci się spo­doba. :D 

Ja­ka za­war­tość, są no­we, nie używa­ne, a ty w sta­rej i cuchnącej chodzisz. Za­bieraj je i się prze­bierz. :p

Z pro­cen­ta­mi, ow­szem, loobię. :p 

Za­war­tość jest Two­ja, w ogóle nie ko­jarzysz, co się do Ciebie moovi. :P

Taaak, chy­ba soczku. :D 

Tak, ku­piłeś se pieloo­chy i u mnie zos­ta­wiłeś, a te­raz mi wma­wiasz, że to mo­je. :p

Trzy set­ki to ja mogę wy­pić... ewen­tual­nie. :D 

To, że Ci ku­piłem, to jeszcze nic nie znaczy, za­war­tość jest Two­ja. :P
Tak, ta Two­ja wa­ga, to ta­kie cac­ko, co ma trzy se­kun­dy do set­ki. :D 

Dlacze­go sam te­go nie zro­bisz? To tfo­je pieloo­chy... :p
Pew­nie. :))) 

Przy­niosłem, abyś mogła uiścić za uty­lizację. :)))
Wzor­co­wa wa­ga, jak na Żmijkę. :)))))))))) 

Tar­gasz swo­je pieloo­chy? Mam nadzieję, że do kon­te­nera. :p Nie za­kopuj w ziemi, bo Ziemi się to nie przysłuży.

Paróweczki to ważom 100kg, a ja tyl­ko 99.9. ;))) :D 

Ha ha, ja przy­tar­mo­siłem Twoją pieloochę. Ciężko było, ale nie mogłem do­puścić do ka­tas­tro­fy eko­logicznej. :P

Chciałabyś, ale to tyl­ko Two­je po­noore marze­nia, zielo­na Pa­rooweczko. :P:D 

Ja nie po­dej­rzu­wałam, że z tak ciężką pieloo­chom mogłeś tu dot­rzeć, bez na­wożenia pob­liskich łąk i pól. :p

No wiem, że możesz liczyć tyl­ko na tłuściut­kie kasza­neczki, bo in­ne już pouciekały na twój [...] — czytaj całość

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]