Goni człowiek ogon swojej [...] – ODIUM

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ODIUM — zgromadziliśmy 11 opinii.

Go­ni człowiek ogon swo­jej niedo­li.

aforyzm • 2 czerwca 2019, 23:25

Ha ha :D
Wiem, wiem... muchy Cię kochają, Bru­das­ku. :P:D 

Aleś nie tra­fił. Mam aler­gię na roz­tocza. Owadów i ro­bac­twa aku­rat nie loobiejam. Ale sta­ram się im nie szkodzić. Muchom na­wet po­maguję. :p Tyl­ko smocze bes­ty­je mnie wk***iują. :p 

Naj­bar­dziej roz­tocze, także kleszcze, niektóre ga­tun­ki much itp. baaaaar­dzo loobiejom. :D 

Ow­szem, ale zwierzątka żmij­ki loobiejom i nie krzyw­dzom. A na­wet żywiom i bro­niom. ;) 

Nie można Ci ufać, żmij­ki są pod­stępne i zdradziec­kie, w końcu to ta­kie zdrad­ni­cowa­ne to­warzys­two. :P 

Masz wy­bujałą wyob­raźnię. Jeśli bym miała mor­do­wać, to tyl­ko ludzi. :p 

Tak, wciąż przed ocza­mi mam, jak się nad nim znęcasz... i mor­du­jesz bied­ne zwierzę... :P 

O bur­ku to ty sta­le wspo­minasz. Nie możesz go za­pom­nieć. :D 

Masz ob­sesje... na pun­kcie bur­ka, to on go­nił za swoim ogo­nem. :P:D 

Nig­dy nie próbo­wałeś złapać swo­jego ogo­na? ;) A ja słyszałam, że cza­sem od­fru­wa. :D 

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 09:04rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Złapałam się wczo­raj w [...]

dzisiaj, 08:52Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 08:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Trzeba umieć ludzi rozumieć. https://www.youtube.com/watch?v=TbNQ1Jvj-6c

dzisiaj, 08:32Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Bez przyszłości jest trwa­nie [...]

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]