Co czeka mnie, gdy [...] – Caramello

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Caramello — zgromadziliśmy 0 opinii.

Co cze­ka mnie, gdy nicze­go nie ocze­kuję? Co cze­ka mnie, gdy nicze­go nie pragnę? Co cze­ka mnie, gdy wszys­tko, cze­go zdążyłam wypróbo­wać nie jest wys­tar­czającym dla te­go, cze­go wymagałam?
Co cze­ka mnie, gdy już tak nap­rawdę na nic nie cze­kam?

aforyzm • 13 maja 2018, 06:26
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Caramello

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi